SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 • Tesisimiz çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, risk ve kriz yönetimini, sağlık ve güvenlik konularında sürekli iyileştirmek, 

 • Tesisimizin çatısı altında güvenli gıda üretimi ile atıkların azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek,

 • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen göstererek güvenli gıdalar sunmak,

 • Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında her türlü cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını temel insan hakkı olarak benimsemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak,

 • Su tasarrufu sağlayarak kişi başı su tüketimini düşürmek,

 • Enerji tasarrufu sağlayarak kişi başı su tüketimini düşürmek,

 • Yenilenen tüm ekipmanlarımızın, daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı materyallerden oluşmasına özen göstermek,

 • Tesisimizin tüm faaliyetlerinde başta yöresel ve ülkesel olmak üzere global ekonominin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak,

 • Teknolojik ilerlemeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamayı prensip haline getirmek,

 • Tesisimizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanlı firmalarla bertaraflarını sağlamak,

 • Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlamak amacıyla misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek,

 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde tüm paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,

 • Sürdürülebilirlik performansımızı sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

LA MIEL SUITES YÖNETİM